زندگی در چندنکته **

زندگی در چندنکته  ** جمعه 21 اردیبهشت 1397

زندگی در چندنکته

**

367

1.       هرروز سه 3 نفر اضهار ادب کن

2.       درخانه یک پرنده نگهدار

3.       حداقل سالی یکبار ، طلوع افتاب را تماشاکن

4.       سالروز تولد دیگران را به خاطر بسپار

5.       به پیشخدمتی که برایت صبحانه میآورد،بیشتر انعام بده

6.       باصمصیت دست بده

7.       درچشم دیگران نگاه کن

8.       ازعبارت های متشکرم و خواهش میکنم خیلی زیاد استفاده کن

9.       نواختن یک ساز رایادبگیر

10.   درحمام آوزاز بخوان

11.   ازنقره مرغوب استفاده کن

12.   درست کردن غذاهای تند راخوب یادبگیر

13.   درهر بهار،گلی بکار

14.   یک سیستم عالی صوتی فراهم کن

15.   سلام را تو اول بده

16.   کمترازدرآمدت خرج کن

17.   اتومبیل ارزان قیمت سوارشو اما بهترین خانه ای را درتوان داری بخر

18.   کتابهای خودرا بخر حتی اگر آنها را نخوانی

19.   خودت و دیگران را ببخش

20.   سه لطیفه مودبانه یادبگیر

21.   کفش واکس زده به پا کن

22.   بدون علت خاصی ، سعی کن بهت خوش بگذرد

23.   هروقت حس کردی استحاق داری درخواست ارتقاء کن

24.   درمبارزه ضربه اول را توبزن ، محکم هم بزن

25.   قرض هایت را زود پس بده

26.   بعضی اوقات به دیگران یاد بده

27.   بعضی اوقات از دیگران یاد بگیر

28.   از نخ دندان استفاده کن

29.   هرگز خانه بدون بخاری (وسیله گرم کننده )نخر

30.   آنچه رابچه ها میفروشند بخر

31.   بامردم همانطور رفتارکن که دوست داری با تو رفتارکنند

32.   فرق میان موسیقی شوپن، مورتسارت و بتهوون را یاد بگیر

33.   درروز تولدت درختی بکار

34.   دوستان تازه پیداکن اما دوستان قدیمی را عزیز بدار

35.   رازنگه دارباش

36.   عکس های فوری زیاد بگیر

37.   هرگز شیرینی خانگی را رد نکن

38.   بی درنگ برای دیگران یاداشت تشکر بفرست

39.   هرگز تسلیم نشو ، هررزو معجزه تازه ای اتفاق میافتد

40.   بی درنگ برای دیگران یاداشت تشکر بفرست

41.   شادی هارا به فردا موکول نکن

42.   به معلمین احترام بگذار

43.    به افراد پلیس وآتش نشان هااحترام بگذار

44.   وقتت را برای یاد گرفتن کلکهای تجاری تلف نکن در عوض خودتجارت را یادبگیر

45.   نگذاربد خلق شوی

46.   بعد از مصرف درخمیردندان را ببند

47.   سبزیجات مورد نیازت را از کشاورزانی که محصول خودرا دروانت میفروشند بخر.

48.   بدون آنکه کسی از تو بخواهد زباله ها  را بیرون ببر

49.   خوت را بیش از حد در معرض نورآفتاب قرار بده

50.   رأی بده

51.   عزیزان خودرا بایک هدیه کوچک و متقربه شاد کن

52.   دیگران را ملامت نکن

53.   مسئولیت های زندگیت را بپذیر

54.   هرگز به کسی نگو که رژیم لاغری داری

55.   حداکثر استفاده را از شرایط بد بکن

56.   لباسهای که در 3 سال پیش نپوشیده ای به خیریه ببخش

57.   طوری زندگی کن که هروقت فرزندانت خوبی؛ مهربانی و بزرگواری دیدند به یاد تو بیفتند

58.   وقتی در شهری نیستی از کسی بخواه که نامه هایت رابرایت بگیرد .اینها اولین چیزهایی است که توجه دزدان را جلب میکند

59.   اشتباهاتت را بپذیر

60.   از شوخ طبعی ات برای خنداندن استفاده کن نه برای سوء استفاده

61.   یک دوره عکاسی ببین

62.   وقتی در ترافیک گیرافتاده ای اجازه بده دیگران از تو جلوبزنند

63.   به انجمن خانه و مدرسه کمک مالی کن

64.   خواستار تعالی باش و بهایش را بپرداز

65.   درتنهاییت سوت بزن

66.   شجاع باش حتی اگر قلباً شجاع نیستی به آن تظاهر کن

67.   بچه ها را بد از تنبیه درآغوش بگیر

68.   یادبگیر چیز زیبایی بادست بسازی

69.   همواره دستی را که به سویت دراز شده را بفشار

70.   هرگز سالگرد ازدواجت رافراموش نکن

71.   آلو بخارا بخور

72.   درامور خیریه با وقت و پولت سخاوتمندانه کمک کن

73.   سلامتی را دست کم نگیر

74.   ازکسی که مایل بودتو را استخدام کند حتی اگربه آن شغل علاقه نداشتی مذاکره کن

75.   حتی اگر درآمدت خوب است فرزندانت را وادارکن کارکنندو بخشی از شهریه تحصیلشان را بپردازند

76.   تایشنهاد کسی را نشنیده ای دررا به روی فرصت ها نبند

77.   به مواد مخدر نزدیک نشو و باکسانی که آن را مصرف میکنند معاشرت نکن

78.   از گفتن کلمات کنایه آمیز اجتناب کن

79.   از خوردن غذا دررستورانهای که زرق و برق زیاد دارند دوری کن

80.   یادت باشد که در کار و روابط خانوادگی اعتماد مهمترین چیز است

81.   هوی و هوس را فراموش کن

82.   هرکسی را به انتخاب شغل و کار ترغیب نکن

83.   سیگار نکش

84.   ظروف جا یخی یخچال را پس از مصرف دوباره پر کن

85.   روزنامه های قدیمی ، بطری  و قوطی های کنسرو را به مراکز بازیافت بده

86.    هرگز اجازه نده کسی تو را افتان وخیزان ببیند

87.   هرگز مبلغی بیش از توان دربورس سرمایه گذاری مکن

88.   شریک زندگی ات را با دقت نگاه کن 95% خوشبختی  ها و بدبختی های زندگیت ناشی از همین یک تصمیم خواهد بود

89.   عادت کن طوری در حق آدمها خوبی کنی که هرگز نفهمند تو بودی

90.   فقط کتاب های را امانت بده که از نداشتن شان ناراحت نمیشوی

91.   همیشه چیزی زیبا پیش رویت داشته باش حتی اگر یک شاخه گل مینا دریک لیوان باشد

92.   تایپ رایاد بگیر

93.   قانون اساسی کشورت را بخوان

94.   افکار بزرگ داشته باش اما از شادی های کوچک لذت ببر

95.   خواندن گزارش های مالی را یادبگیر

96.   هرازگاهی به فرزندانت بگو که چقدر نازنین اند وتوچقدر یه آنها اعتماد داری

97.   از کارت اعتباری برای سهولت کار استفاده کن نه برای ایجاد اعتبار

98.   روزی سی دقیقه پیاده روی کن

99.   درروز تولدت برای خودت یک پیام تبریک بگذار

100.                        - فراوان لبخند بزن، هزینه ای نداردو ارزشش قابل تصور نیست

101.                        هرگز تقلب نکن

102.                        به عنوان تنقلات آخر شب میوه تازه بخور

103.                        هرگز به مقدسات کسی اهانت نکن

104.                        هرگز هنگام گفتگو با پلیس آنهارا تو خطاب نکن

105.                        شناخت گیاهان محلی ، پرنده ها و درختان را یادبگیر

106.                        درآشپزخانه و اتومبیلت یک کپسول آتش نشانی داشته باش

107.                        بک سال وقت بگذار و کتاب مقدست را ایه به آیه بخوان

108.                        درزمان حیات وصیت نامه ات رابنویس

109.                        روی در وردی چفت وقفل کلید خور نصب کن

110.                        هرگز چمدان و ساعت گران قیمت نخر

111.                        روش توانبخشی قلب و ریه را یادبگیر

112.                        تعویض لاستیک را یادبگیر

113.                        گوش کردن دقیق را یادبگیر ، گاه فرصت ها با صدای آهسته درمیزنند

114.                        به زندگی خصوصی فرزندانت احترام بگذار پیش از ورود به اتاقشان در بزن

115.                        نام مردم را به خاطر بسپار

116.                        عضو یک تیم ورزشی غیر حرفه ای باش

117.                        نام پایتخت کشورها را یاد بگیر

118.                        ابزار ارزان بخر، وسایل کارت را از بهترین نوع انتخاب کن

119.                        وقتی کسی مشغول تعریف کردن حادثه مهمی است با تعریف اتفاق دیگری خودت از او پیشی نگیر و صحنه را به او واگذار

120.                        دندان های کج را به به کمک دندان پزشک صاف کن

121.                         وقتی میخواهی دست به کاری بزنی نگران بی پولی نباش امکانات مالی محدود، نعمت است نه مصیبت .افکار خلاقانه همیشه یک جور ترغیب نمیشود

122.                        هرگز امید را از کسی سلب نکن. شاید امید تنها چیزی باشد که دارد

123.                        دندان های کدررا سفید کن

124.                        ساعت را 5 دقیقه جلوتر تنظیم کن

125.                        یک زبان خارجی یاد بگیر

126.                        صورت حسابهایت را به موقع پرداخت کن

127.                        پیش از جواب دادن به کسی که تو را عصبانی کرده یک ساعت به خودت وقت بده تا آرام شوی اگر موضع خیلی مهم است به خودت یک شب تا صبح وقت بده

128.                        خود را به مدیربانکی که مشتری اش هستی معرفی کن آشنایی شخصی او باتو اهمیت دارد

129.                        زیر تخت و داخل اتومبیل ات همیشه یک چراغ قوه باباتری های اضافی داشته باش

130.                        برای خودت دوست ورزشی انتخاب کن

131.                        هنگام صرف شام تلویزیون را خاموش کن

132.                         نحوه استفاده ازابزار کار را به درستی یادبگیر

133.                        درهفته از یک وعده غذایی صرف نظر کن و هزینه آن را به فقرا بده

134.                        موسیقی یاد بگیر

135.                        با یک وکیل ویک حسابدارو یک لوله کش ماهر دوست شو

136.                        هنگام خواندن سرودهای ملی بااحترام بایست و دستت را روی قلبت بگذار

137.                        محل نگهداری وصیت نامه ات را به وارثانت بگو

138.                        درجهت تعالی تلاش کن نه کمال

139.                        برای بوئیدن گل های سرخ وقت بگذار

140.                        دعاکن اما نه برای بدست آوردن اشیاء بلکه برای بدست اوردن عقل و شجاعت

141.                        سختگیر اما رقیق القلب باش

142.                         از کمر بند ایمنی استفاده کن

143.                         معاینات منظم پزشکی و دندانپزشکی داشته باش

144.                        میزکار و محیط کارت را مرتب کن

145.                        یک سفرشبانه با قطار داشته باش و شب را در کوپه قطار بخواب

146.                        وقت شناس باش و روی وقت شناسی دیگران  نیز اصرار داشته باش

147.                        درمقابل انتقادی که از تومیشود دفاع نکن

148.                         ازآدمهای منفی دوری کن

149.                        به بهانه گذاشتن ارث بیشتر برای فرزندان خست به خرج نده

150.                         شرافتمند باش

151.                        ازاینکه به دیگران بگویی کاری را چطور انجام دهند خودداری کن در عوض از آنها بپرس چگونه کار را انجام مي دهند خواهی دید که با راه حلاهی خلاقانه شان تو را شگفت زده خواهند کرد

152.                        تمیز و آراسته باش

153.                        هیچ وقت از بدست آوردن چیزی که واقعاً میخواهی ناامید نشو. کسی که آرزوهایی بزرگ دارد بسیار قوی تراست از کسی که فقط واقعیت ها را دوست دارد

154.                        بیش از حد لازم مهربان باش

155.                         یادت باشد بالاترین نیاز عاطفی هرکسی مورد تحسین قرار گرفتن است

156.                        فرزندانت را ترغیب کن از سن شانزده سالگی کاری نیمه وقت پیدا کنند

157.                        متنی را که باید امضاء کنی به دقت بخوان یادت باشد که معمولاً امضای بزرگ علامت دادت و امضای کوچک علامت گرفتن چیزی است

158.                        به دیگران فرصتی دوباره بده اما نه سه باره

159.                        هرگزموقع خشم دست به عمل نزن

160.                        چیزهای کم اهمیت را تشخیص بده و سپس آنهارا نادیده بگیر

161.                        سر و وضع مناسبی داشته باش و با هدف و اعتماد به نفس وارد اتاق شو

162.                        هرکجا به پیشداوری و تبعیض برخوردی با آن مبارزه کن

163.                        از هرچه داری استفاده کن و نگذار دراثر بی استفاده ماندن بپوسد

164.                        عاشق پیشه باش

165.                        بگذار دیگران بفهمند در چه مورد ایستادگی میکنی و در چه مورد ایستادگی نخواهی کرد

166.                        پیش از یافتن شغل تازه ای از شغلت استعفاء نکن

167.                        اگربه هیچ وجه از کارت راضی نیستی استعفاء کن

168.                        کنجکاوی سیری ناپذیر داشته باش از کلمه چرا زیاد استفاده کن

169.                        مردم را باقلب شان ازیابی کن نه باحساب بانکی شان

170.                        مثل مثبت ترین و پرشورترین کسی شو که میشناسی

171.                        یادبگیرچکه کردن لوله آب دستشویی را تعمیر کنی

172.                        بهترین دوست همسرت باش

173.                        نگران نباش که مبادا نتوانی بهترین چیزها را به فرزندانت بدهی .بهترین آنچه میتوانی به آنها بده

174.                        شیر کم چرب بنوش

175.                        همسایه تازه واردت را با یک بشقاب از غذای خانگی  دلخواهت  به همراه دستور طبخ آن غافلگیر کن

176.                        گوشت قرمز کم بخور

177.                        یک محله را از روی مردمی که درآنجا زندگی میکنند ارزیابی کن

178.                        نمک کم بخور

179.                        اتومبیلت را دورتر از محل مورد نظر پارک کن .برای پیاده روی روزانه ات مفید است

180.                        هرگز به حال کسی غبطه نخور

181.                        فیلم های خشونت آمیز تلویزیون را تماشا نکن و برای خرید اینجور فیلم ها هم پول خرج نکن

182.                        برای همه موجودات زنده ارزش قائل شو

183.                        کاری را انتخاب کن که با ارزش های تو هماهنگی داشته باشد

184.                         ماشینی را که به امانت گرفته ای پراز بنزین کن و پس بده

185.                        بجز مواردی که مربوط به مرگ و زندگی است همواره خود را رها کن و آسوده باش هیچ چیز آنقدر که به نظرت میرسد مهم نیست

186.                        هرکاری از دستت برمیاید برای کارفرمایت انجام بده این کار بهترین سرمایه گذاری های عمرت خواهد بود

187.                        از نمایشگاه کاردستی دانش آموزان دیدن کن وهمیشه چیزی بخر

188.                        خودت را به خود سازی همیشگی پایبند کن

189.                        وقت را در عزای اشتباهات گذشته تلف نکن ازآنها درس بگیر و بگذر

190.                        نگذار تلفن مزاحم لحظات تو باشد تلفن برای آسایش توست نه آسانی تلفن کننده

191.                        حال و هوای کودکی را از یاد ببر

192.                        مراقب سرعتت  باش

193.                        وقتی از تو تعریف میکنند متشکرم صمیمانه بهترین جواب است

194.                        بازنده خوبی باش

195.                         هرگز در جاهای عمومی مثل آسانسور راجع به مسائل کاری حرف نزن زیرا نیمدانی چه کسانی به حرفهایت گوش میدهند

196.                        اگر کسی رانمیشناسی وبا او قرار ملاقات داری برنامه طولانی ترتیب نده

197.                        وقتی گرسنه ای خرید نکن چون بیش از نیاز خرید خواهی کرد

198.                        از دیگران در خلوت انتقاد کن

199.                        از دیگران در جمع تعریف کن

200.                        قبل ازآنکه رازی را به دوستت بگویی و او را مسئول نگهداری رازت کنی خوب فکر کنی

201.                        هرگز به کسی نگو چقدر افسرده و خسته به نظر میرسد

202.                        پایبند ادب و نزاکت باش

203.                        درمورد ازدواج ، مسائل مالی ومدل موی کسی اضهار نظر نکن

204.                        بابت کاری که تمام نشده پول نده

205.                        دوستان خوب را حفظ کن

206.                        به عهدت وفاکن

207.                        به فرزندانت ارزش پول و اهمیت پس انداز را يادبده

208.                        باختن در یک نبرد را با هدف پیروزی دریک جنگ بزرگتر بپذیر

209.                        هر عید فیلمی ببین که تورا به یاد زیبایی های زندگی بیندارد

210.                        خوبی های دیگران را ببین

211.                        سرویس دهی بی ادبانه را با پرداخت انعام تشویق نکن

212.                        دراولین نگاه فریب نخور

213.                        هیچ فرصتی را برای قدردانی از یک کارمند خوب از دست نده

214.                        به سنت ها احترام بگذار

215.                        در قرض دادن به پول دوستان احتیاط کن مبادا هردو را از دست بدهی

216.                        روزی هشت لیوان آب بخور

217.                        هرگز گره ای را قابل باشدن است نبر

218.                        به پرندگان غذا بده

219.                        برای وقت دیگران احترام قائل شو . هر وقت دیدی بیش از ده دقیقه سر قرار دیر خواهی کرد تلفن بزن

220.                        از پدر و مادرت بخواه خاطره اولین دیدار و اولین سال ازدواجشان را روی نوار ضبط پر کنند

221.                        برای شاگردانی که سوار اتوبوس یا سرویس مدرسه هستند دست تکان بده

222.                        کسانی را استخدام کن که از خودت باهوش تر باشند

223.                        ابراز شادی را یاد بگیر حتی اگر قلباً شاد نباشی

224.                        از کسانی که دوستشان داری خوب مراقبت کن

225.                        فروتن باش، پیش ازآنکه تو به دنیا بیایی خیلی کارها انجام شده بود

226.                        بگذار همه چیز ساده باشد

227.                        از مکان های غیر مجاز عبور مکن

228.                        درکارها هرگز نظر یک وکیل یا حسابدار را نپرس !آنها طوری پرورش یافته اندکه دنبال مشکل میگردند نه راه حل

229.                        از کشاندن دعوا به دادگاه بپرهیز

230.                        وقتی کسی را برای اولین بارملاقات میکنی از او نپرس که چگونه امرار معاش میکند از مصاحبت او لذت ببر بدون آنکه برچسبی بچسبانی

231.                  هرروز بابکار بردن کلمات زیبا، نوازش کردن و ملاحظه کاری به خانواده ات نشان بده که چقدر دوستشان داری

232.                  غیبت مکن

233.                  دربدترین شرایط اقتصادی هم خانواده ات رابه سفر ببر! خاطراتش گرانبهاست

234.                  درباره میزان دستمزد بحث نکن

235.                  غر نزن

236.                  قمار نکن

237.                  بترسی از کسی که چیزی برای  از دست دادن ندارد

238.                  گاه دراز بکش و به ستاره ها نگاه کن

239.                  اتومبیل روشن را به حال خود رها نکن

240.                  زود سر کار حاضر شو و تا بعد از ساعت کار بمان

241.                  هنگام کار سخت طوری عمل کن که انگار شکست غیر ممکن است

242.                  آگهی تبریک به افراد آشنا را قیچی کن و همراه یک یاداشت تبریک برای آنها بفرست

243.                  هرچیز را درشرایطی بهتر اززمان رها کن

244.                  مشتری دکان های محله خودت باش

245.                  هرسه ماه یکبار فیلتر هوای اتومبیل را عوض کن

246.                  باک بنزین ماشین را بیش ازآنکه به کمتر از یک چهارم برد پر کن

247.                  از پول توقع نداشته باش که خوسبختی برایت بیاورد

248.                  هرگز برای جلب توجه کسی بشکن نزن! مودبانه نیست

249.                  هرچقدر هم که شرایط وخیم باشد خونسردی ات را حفظ کن

250.                  هنگام خرید نقدی درخواست تخفیف کن

251.                  یک خیاط خوب برای خودت پیدا کن

252.                  درملاء عام از خلال دندان استفاده نکن

253.                  هرگز توان خودرا دراصلاح و تغیر دادن خود دست کم نگیر

254.                  همدلی کن سعی کن از چشم دیگران به امور نگاه کنی

255.                  اگر وعده های بزرگ میدهی همانگونه عمل کن

256.                  خود را ملزم به صرفه جویی کن این کار برای موفقیتت ضروری است

257.                  تناسب اندام داشته باش و آن را حفظ کن

258.                  برای اثبات مردانگی  راه هایی جز شلیک کردن به سوی حیوانات و پرندگان بی دفاع پیدا کن

259.                  یادت باشد تا چک نقد نشده معامله ای صورت نگرفته است

260.                  انتظاراتت را بالا نگه دار

261.                  هزینه های جانبی را پائین نگه دار

262.                  خودت را به راحتی زیر دست و پا نینداز یاد بگیر کوتاه و مودبانه نه بگویی

263.                  پل های پشت سرت را خراب نکن ! شاید باورنکنی که چندبار مجبور خواهی بود ازهمان رودخانه بگذری

264.                  یادت باش که ازدواج موفق به دو عامل بستگی دارد زوج مناسب یافتن و زوج مناسب بودن

265.                  درد  و استیصال را همچون جزئی  از زندگی  بپذیر

266.                  مشکلات را همچون فرصت های برای رشد و احاطه برخودببین

267.                  وقتی کسی از تو میخواهد که با او صادق باشی حرفایش را باور مکن

268.                  از زندگی توقع بی طرفی نداشته باش

269.                  وقتت را خوب تنظیم کن

270.                  دراتومبیلت را قفل کن حتی اگر جلوی خانه ات باشد

271.                  تا ظروف کثیف را نشسته ای نخواب

272.                   کار با اره و چکش را یادبگیر

273.                  موفقیت را به نسبت ارامش سلامت وعشقی که احساس میکنی بسنج

274.                  بعد از ظهر روزهای تعطیل چرتی بزن

275.                  وقتی برای صرف غذا به کسی دعوت میشوی حتما از غذا تعریف کن

276.                  اگر شب را در خانه كسي ماندي حتماً صبح رختخوابت را خودت مرتب كن

277.                  5%از درامدت را صرف امور خيريه كن

278.                  انگشترت را در دستشويي نگذار

279.                  قدرت محبت را دست كم نگير

280.                  هروقت وسوسه شدي از والدين، همسر و فرزندانت عيب جويي كني زبانت را گازبگير

281.                  با بيان مشكلات ديگران را خسته نكن ! اگر از تو پرسيدند حالت چطور است بگو عالي روز به روزبهتر هم ميشود

282.                  اضهار مخالفت همراه با خوشرويي را بياموز

283.                  مردم دار باش هرگر كسي را به عمداز خود مرنجان

284.                  پيش از قضاوت حرفهاي دو طرف را گوش كن

285.                  از حسادت بپرهيز كه منشاء بسياري از فلاكت هاست

286.                  باهمه مودب باش

287.                  نگو وقت نداري ، دقيقاً همان تعداد ساعاتي را در اختيار داري كه پاستور ، ميكل آنژ ، نرزا هلن كلر، داوينچي ، توماس جفرسون و انيشتن داشتند

288.                  وقتي براي انجام همه كارها وقت كافي نداري به اولويت ها بپرداز

289.                  عمل كردن يك فكر خوب را به تعويق نينداز . ديگران هم به اين فرصت ها فكر كرده اند اما موفيقت سراغ كسي ميآيد كه پيش از همه دست به عمل بزند

290.                  جسور وشجاع باش اگر به گذشته نگاه كني از كارهاي كه نكرده اي بيش از كارهاي كه كرده اي متأسف خواهي شد

291.                  يادت باشد برنده ها كاري ميكنند كه بازنده ها دوست ندارند

292.                  اول صبح كه سر كار حاضر ميشوي با اولين حرف روز همه را روشن كن

293.                  دنبال فرصت باش نه امنيت ، جاي قايق در بندر امن است اما به مرور كفه اش ميپوسد

294.                  به جاي عبارت اگر.. ميشد.. عبارت ديگر را به كار ببر

295.                  شعله دوستي هاي گذشته را افروخته نگه دار

296.                  كتاب مورد علاقه ات را دوباره بخوان

297.                  طوري زندگي كن كه بتوان روي سنگ قبرت نوشت متأسف نبود

298.                  فكر نكن قيمت بالاتر نشانه كيفيت بهتراست

299.                  اگر ميخواهي اتومبيلي را براي چندروز كرايه  كني يك ماشين درست و حسابي اجاره كن

300.                  اگر ميخواهي بيش از 5 سال از وسائل منزل و لباسهايت استفاده كني بهترين جنسي را بخر كه توان مالي ات اجازه ميدهد

301.                  هيچ فرصتي را براي ابراز محبت از دست نده

302.                  در خانه ات دستگاه هشدار دهنده حريق نصب كن

303.                  يك فرهنگ لغت خوب براي خودت داشته باش

304.                  يك فرهنگ كلمات مترادف براي خودت داشته باش

305.                  هنگام خريد خانه به سه نكته بسيار مهم توجه كن : محل ، محل ، محل

306.                  اوراق بهادارات را در يك صندوق بانكي نگهداري كن

307.                  سراغ عكس هاي قديم ات برو، ده تا را انتخاب كن و به كابيت آشپزخانه بچسبان . هر ده روز يك بار عوضشان كن

308.                  در توضيح به هم خوردن معامله يك روابط دوستانه به سادگي بگو تقصير من بود

309.                  خودت را با معيارهاي خودت بسنج نه بامعيارهاي ديگران

310.                  هنگامي كه ديگران به تو نياز دارند دردسترس باش

311.                  قاطع باش حتي اگر اشتباه كني

312.                  نگذار كسي تو را از ايده هاي بزرگت منصرف كند

313.                  كوشش تا در فرزندانت خوش بيني خوبي ايجادكني . اين مهمترين كاري است كه ميتواني  براي موفقيت آنها انجام بدي

314.                  هرگز آخرين قطعه شيرين را نخور

315.                  بدان كي بايد سكوت كني كي بايد حرف بزني

316.                  گاهي آماده باختن باش

317.                  هرروز دنبال راه هاي تازه اي براي بهبودبخشيدن به اوضاع شغلي ات باش

318.                  يادت باشد هيچ كس چيزي را به تنهايي به دست نمياورد

319.                  قلبي سپاسگذار داشته باش و در قدراني از كساني كه به تو كمك كرده اند عجله كن

320.                  چيزهايي را به روش قديم صاحب شو براي بدست آوردنش پس انداز كن و قيمتش را نقد بپرداز

321.                  كتاب رهبري يك هنر است نوشته مكس ديپري  را بخوان

322.                  با كساني معامله كن كه با تو معامله ميكنند

323.                  بهرتين كالاها و خدمات  را به مشتريان عرضه كن

324.                  براي امتحان هم كه شده در بيست و چهارساعت آينده از كسي يا چيزي انتقاد نكن

325.                  گرو هها را فراموش كن. ايده هاي تازه اي كه جهان را عوض كرده هميشه كار انفرادي يك شحص بوده

326.                  هرروز دنبال راهكارهايي كوچكي براي تقويت رابطه ات با همسرت باش

327.                  مسئولت رفتارهايت را خودت به عهده بگير

328.                  نگذار كه ديگري ثابت كند تو مسئول كارهايت هستي

329.                  هميشه يك كابل باتري در اتومبيلت داشته باش

330.                  هنگام نوشتن جا براي اصلاح بگذار

331.                  به جزئيات توجه كن

332.                   از فرزندانت در نزد ديگران تعريف كن  و بگذار خودشان هم بشنوند

333.                  مبتكر باش

334.                  قابل اعتماد باش

335.                  حتي كمترين پيشرفت ها را تحسين كن

336.                  هرگز به كسي كه دوستش داري هديه اي نده كه يادش بيندازد در مسئله ضعف دارد

337.                  رابطه خوب با كساني كه دوست داري وبرايت محترم اند خوشبختي مي آورد

338.                  هروقت در انتخاب رنگ ديوار ترديد داشتي رنگ سفيد را انتخاب كن

339.                  هميشه در كيف پولت چند تمبر پستي داشته باش هر آن ممكن است يك كارت زيبا براي فرستادن كسي كه دوستش داري پيدا كني

340.                  هنگام مسواك زدن شيرآب را ببند

341.                  به ازاي كار انجام شده اجرت بده

342.                  سهم خودت را منصفانه بپرداز

343.                  كاركردن با كامپوتررا ياد بگير

344.                  هنگام ابتلا به يك بيماري جدي با سه پزشك مشورت كن

345.                  آزاده، انعطاف پذير و كنجكاو باش

346.                  هرگز كيك ميوه اي به كسي هديه نكن

347.                  با آشغال ريختن در خيابان و معابر مبارزه كن

348.                  به بهتر انجام دادن كارها فكر كن نه بزرگتر انجام داد آنها

349.                  جلسه را بدون در نظر گرفتن غائبين سروقت شروع كن

350.                  هرروز به موسيقي مورد علاقه ات گوش كن

351.                  بهترين جنسي را بخر كه توان مالي ات اجازه ميدهد

352.                  هنگام شركت در جلسات در رديف جلو بنشين

353.                  كارهايت را خودت انجام بده

354.                  گاهي مسيرت را عوض كن و ازجاهاي خوش منظر عبور كن

355.                  صورت حساب بيمارستان را دقيقا بخوان

356.                  درفرستادن كارت تبريك براي كساني كه دوستشان داري خسيس نباش

357.                  از پزشكان و پرستاران نترس. حتي در بيمارستان هم بدنت متعلق به خودت است

358.                  به نمايشگاه هاي هنري جوانان برو. اعتقادت نسبت به نسل جوان مضاعف خواهد شد

359.                   اگر با همسرت دعوا كردي صرفنظر ازاينكه حق با كدام يك از شما بوده عذر خواهي كن و بگو متأسفم كه تورا ناراحت كردم مرا ميبخشي؟ اين كلمات شفا بخش جادويي عمل ميكند

360.                  موفقيت هايت را به رخ ديگران نكش اما بابتشان عذر خواهي هم نكن

361.                  در امور خدمات دهي اگر كارخوب انجام نشد به مدير خدمات اطلاع بده .مديران خوب خوشحال ميشوند در جريان امور قرار بگيرند

362.                  اولويت هاي كاريت را مشخص كن

363.                  تعلل نكن! كاري را كه بايد در وقت مققر انجام بده

364.                  براي فرزندانت كتاب بخوان به حرفه هاي فرزندانت گوش بده مراقب خوش ناميت باش .اين با ارزش ترين دارايي توست

365.                  آرزومند موفقيت ديگران باش

366.                  موقع رانندگي در باران با نور بالا حركت كن

367.                  در سينما تنقلاتي كه خوردنش سرو صدا ايجاد ميكند نخور

368.                  وقتي از تو تعريف ميكنند ديگران را درآن سهيم كن

369.                  بيش از توقعي كه از تو ميرود عمل كن

370.                  نگذار احساسات بر تو غلبه كند

371.                  پزشكي هم سن و سال خودت انتخاب كن كه هر دو باهم پير شويد

372.                  نگرشت را اصلاح كن تا عملت هم اصلاح شود

373.                  وقتي ميگويند به قدر كافي خوب است ... باور نكن كه به قدر كافي خوب باشد

374.                  كارت مخصوص هاي اعضاي بدن را پس از مرگ بگير و هميشه به همراه داشته باش

375.                  فهرستي تهيه كن كه از بيست وپنج كاري كه دلت ميخواهد پيش از مرگ انجام دهي آن را در كيف جيبي ات بگذار وگاهي به آن رجوع كن

376.                  در مورد سه دين جز دين خودت اطلاعاتي كسب كن

377.                  وقتي به تلفن جواب ميدهي در لحن صدايت محبت و انرژي داشته باش

378.                  صداي خنده والدينت را ضبط كن

379.                  تك تك كساني كه ميشناسي چيزهايي ميداند كه تو نميداني ازآنها يادبگير

380.                  هنگام ملاقات با كسي  كه نميشناسي به سويت دست دراز كن و خودرا معرفي كن

381.                  صرف نظر از توصيه ها هر سه هزار كيلومتر روغن و فيلتر اتومبيلت را عوض كن

382.                  هرگز قدرت بيان و عمل محبت آميز را دست كم نگير

383.                  زياد بخند . شوخ طبعي درمان بيشتر دردهاي زندگي است

384.                  به اعضاي خانواده ات نحوه اطفاي حريق را ياد بده . مطئمن شو كه همه ياد گرفته اند

385.                  كاررا همان دفعه اول انجام بده

386.                  از گفتن نميدانم نترس

387.                  از گفتن اشتباه كردم نترس

388.                  از گفتن متآسفم نترس

389.                  هرگز صداقت خودرا به مصالحه نگذار

390.                  در مسابقات ورزشي ، بازي ها و كنسرت هاي فرزندانت حاضر شو

391.                  براي كساني كه دوست داري گل بفرست دليلش را بعداً پيداكن

392.                  رزونامه بخوان تا در جريان اخبار باشي

393.                  براي كساني كه از دسترنج خود ارتزاق ميكند هرچند كار پيش و پا افتاده باشد احترام قائل شو

394.                  هميشه يك دفتر ياداشت و يك قلم همراه داشته باش

395.                  ايده هاي ميليون دلاري گاهي ساعت سه باماد به ذهن آدم خطور ميكند

396.                  اززمان يا كلمات با بي توجهي استفاده نكن هيچ كدام قابل بازگشت نيستند

397.                  در جستجوي فرصت هايي باش تا ديگران خودرا مهم احساس كنند

398.                  هنگام گفتگو با روزنامه ها بدان آنها همواره حرف آخررا ميزنند

399.                  ازايده هاي جديد استقبال كن

400.                  ارزش هر لحظه را با فكركردن به لحظه بعد از دست نده

401.                  به كارهايت نظم بده اگر موفق نميشوي از كتاب هاي دراين زمينه كمك بگير

402.                  براي خودت اهداف كوتاه مدت و بلند مدت در نظر بگير

403.                  پيش از مسافرت درباره جايي كه ميروي مطالعه كن يا بهتر اينكه فيلمي ببيني

404.                  مانع خودنشان دادن ديگران نشو

405.                  حرف كسي را قطع نكن

406.                  هنگامي كه ميخواهيد ورود يك تازه وارد را در محل كارتان خوش آمد بگوئيد از جا برخيزيد

407.                  براي گرفتن يك تصميم مهم عجله نكن ديگران تو را درك ميكنند اگر بگويي كمي وقت ميخواهم تا درباره اش فكر كنم ممكن است فردا به  شما اطلاع بدهم!

408.                  هميشه آماده باش .تأثير گذاري در برخورد اول فقط يك بار اتفاق ميافتد

409.                  از ديگران توقع نداشته باش تا به حرفهايت عمل كنندو كارهاي خودت را ناديده بگيرند

410.                  عادت كن هنگام ورود به منزل كيف پول و سوئيچ اتومبيلت را در جاي مشخصي بگذاري

411.                  بعد از خوردن هر وعده غذا خدارا شكر كن

412.                  اصرار نداشته باش كه زندگي يك نفر ديگر را تو اداره كني

413.                  گاهي عوارض جاده را براي اتومبيل پشت سرت بپرداز و با اين كار روز يك نفر را با شادي شروع كن

414.                   بچه هارا به باغ وحش ببر

415.                  مراقب مشكلاتت باش آنها گاهي خودرا در لباس فرصتهاي بزرگ خودرانشان ميدهند

416.                  تا آخربرو وقتي كاري را قبول ميكني تمامش كن

417.                  يك تردستي يادبگير

418.                  تاوان بي اعتمادي مردم را بپرداز

419.                  سركار هرگز اعتراف نكن كه خسته يا عصباني يا كسل هستي

420.                  تصميم بگير صبح ها نيم ساعت زودتر از خواب بيدار شوي .اين كار را يك سال ادامه بده با اين كار هفتادو و نيم روز به ساعات دنياي بيداريت اضافه كرده اي

421.                  اگر دعوت نامه اي دريافت كردي كه در خواست پاسخ داشت فوراً به آن جواب بده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین