خبرنگاران هفته نامه همسر و ...

خبرنگاران هفته نامه همسر و ... دو شنبه 7 اردیبهشت 1394

اسامی خبر نگاران افتخاری  هفته نامه همسر

شایان ذکر است اسامی که با رنگ سرخ مشخص شده اند همکاریشان  با این هفته نامه قطع شده و رنگ سبز در حال همکاری می باشند.

 1. زهرا اسودی-فرزند امیر
 2. الهام اسودی-فرزند امیر
 3. سید ناصر نجم الدینی-فرزند سید تقی
 4. سمیه قاسمی-فرزند قلندر
 5. سید مصطفی موسوی-فرزند سید حسین
 6. یعقوب کهربایی وایقان-فرزند محمد قلی
 7. علی اکبر کهربایی وایقان-فرزند محمد قلی
 8. شاهرخ تیموری- فرزند غلامرضا
 9. شاهناز اورامی-فرزند حاجی
 10. سعید نیری-فرزند محمد نبی
 11. مژگان پالیزبان-فرزند سیف علی
 12. امیر جعفری دولابی-فرزند محمد
 13. سعید جعفری نسب-فرزند صادق علی
 14. بهاره رمزی-فرزند بهرام
 15. علی اصغر مخلصی-فرزند غلامعلی
 16. مصطفی جوکار- فرزند حسن
 17. سعیدرضا عبادبیگی-یداله
 18. همایون آذرگل پاینده بوری-فرزند نصراله
 19. حسینه دنیا امینی-فرزند امین اله
 20. حسن قره داغی-فرزند حسین
 21. مهرداد باقرپور-فرزند مسعود
 22. سید محمد محمودی-فرزند سید صادق
 23. عباس عبدی-فرزند حسین
 24. پرویز محبی-فرزند ابراهیم
 25. احمد شاه محمدی-فرزند مختار علی
 26. حسین ولی الهی-فرزند حاج محمد
 27. احمد احمدی-فرزند علی اکبر
 28. امیر جمشیدیان-فرزند عزیزاله
 29. حسن ضرغامی-فرزند علی اصغر
 30. ابراهیم سپهری بالا جاده-فرزند سراله
 31. محمود آشتیانی پور-فرزند علی اکبر
 32. مهدی داورپور-
 33. مسعود باباجان-
 34. محمد ابراهیمی-
 35. پرویز حسینخانی-
 36. محمد خلیل خانی
 37. فرهاد یاورزاده-فرزند جعفر
 38. سید رضا موسوی
 39. روزنه بیده
 40. سید مهدی حیدری
 41. مهدی نصرالهی
 42. قربانعلی بیگی خوزانی
 43. رضا هارونی
 44. حسن فرهمند پور
 45. مرجان قره قوزلو
 46. مریم جمشیدی
 47. قاسم خرم نصب
 48. حسین جلیلی شبستری
 49. فاطمه رضی
 50. حامد محمدی
 51. رامین باطبی
 52. محسن محمدی
 53. علی ممتازی
 54. مریم حیدری
 55. سمیه امینی
 56. محمد ابراهیم جباری
 57. هادی کرمی
 58. مسعود آب خزر
 59. داود فتحعلی شاه
 60. علی اصغر جوهری- فرزند بلال
 61. رجب بهلولی هریس
 62. سید علی هاشمی
 63. مریم حاجیلو
 64. مظفر متین پور
 65. فرجام فرح بخش
 66. جواد بی آزار
 67. سعید سلامت- فرزند خداداد
 68. زهرا انتظامی
 69. شیرین حیات بخش
 70. علیرضا مرادیان
 71. سجاد خشنود-فرزند علی
 72. حسین محمدی کونانی
 73. سید عباس سبزه پوشان
 74. رسول فدایی
 75. حمیدرضا فرجی خالویی
 76. عباسعلی مولایی اردستانی
 77. فرهاد شریفیان (مرحوم)
 78. حبیب اله جمشیدی
 79. محمد پرمه
 80. سید جواد موسوی منفرد
 81. زینب جوادزاده
 82. علیرضا رضایی مقدم
 83. نیلوفر بیگی خوزانی-فرزند قربانعلی
 84. عادل زارع
 85. اصغر فرزام نژاد-فرزند حسین(مرحوم)
 86. اسماعیل پیر سیاهکل
 87. بهمن قهری
 88. مروارید پورجانی
 89. شاپور سیفی
 90. جعفر بهیلی خراسانی
 91. امین قایدی
 92. مرتضی خاکی صنعتی
 93. محمد بانوییان
 94. رحیم فخیم قنبرنژاد
 95. آیدین عزیزی-فرزند نقی
 96. میلاد حسین خانی-فرزند پرویز
 97. ناصر رستگار نجفی
 98. فرجام فرح بخش
 99. محمد حیدری
 100. هوشنگ تابان نژاد
 101. علی بارستاق
 102. اکبر مرادی
 103. رقیه قدرتی
 104. فیروزه سیادی
 105. علیرضا جوهری زیرک-فرزند بلال
 106. علی محمد فراصت-فرزند عبدل الرضا
 107. سجاد خشنود-فرزند علی
 108. عبد الرضا مرادیان-فرزند حسین
 109. حسن مشعلچی –فرزند محمدرضا
 110. سعید بلندین-فرزند اکبر
 111. سید سعید صادری-فرزند سید هاشم
 112. رجب بهلولی-فرزند علی
 113. حمیدرضا فرجی خالدی-فرزند حسین
 114. شمس اله آزاد-فرزند حسین آقا
 115. رحمان سیفی کندوان-فرزند محبعلی
 116. شهریار اشرفی کلور-فرزند فرخ
 117. محسن حاجی خلیل خانی-فرزند علی اصغر
 118. محمد جواد صابری-فرزند جعفر
 119. محمد گلینی
 120. محمد ابولحسنی
 121. غزال فتحی باغ بادرانی
 122. سپیده خزل-فرزند جعفر
 123. علی علوی جمع-فرزند محرم
 124. محمد جواد روزبهانی-فرزند عباس
 125. جمشید هوشیار کاشانی-فرزند رضا
 126. مهدی جهانتاب-فرزند محمد
 127. محمدعلی سروری زرگری-فرزند بیوک آقا
 128. رضا جعفری –فرزند احمد
 129. محمد جدی کار-فرزند نجف علی
 130. ابراهیم شیرازه محبت-فرزند کوچک
 131. زینب السادات حکیم-فرزند سید احمد
 132. قربانعلی ترابی-فرزند عزت اله
 133. فاطمه یونسی-فرزند مظفر
 134. زهرا یونسی-فرزند مظفر
 135. نفیسه بهادری
 136. ابوالفضل بانوییان-فرزند اکبر
 137. مسعود باباجان-فرزند ابراهیم
 138. مهدی داورپور-فرزند عباس
 139. سید علی هاشمی-فرزند سید محمود
 140. هوشنگ تابان نژاد-فرزند ابراهیم
 141. رضا هارونی-فرزند مراد
 142. محمد رضا فخیم قنبر نژاد-فرزند علی
 143. میرمحمد موسوی
 144. مهدی فخیم قنبرنژاد-فرزند بهمن
 145. سیدرضا موسوی-فرزند میرمحمد
 146. مهدی خشنود یزدی-فرزند مهمد علی
 147. محمد اصغر نژاد-فرزند احمد
 148. مهمد تقی تاجران-فرزند رضا
 149. مهدی نصرالهی –فرزند محمد
 150. سید مصطفی موسوی-فرزند سید شاه مراد
 151. رامین باطبی-فرزند خداداد
 152. رضا سعیدی-فرزند عزیز
 153. زهرا سعیدی-فرزند براطعلی
 154. مینا اصلانی-فرزند محمد باقر
 155. محمد رضا مشعلچی-فرزند عباسعلی
 156. میرمحمد موسوی-فرزند میرمهدی
 157. شاهرخ تیموری-فرزند غلامرضا
 158. احمد کیخواه آریا-فرزند علی
 159. ناصر عظیمی-فرزند سفرعلی
 160. مصطفی جودکی – فرزندکریم
 161. عبدالحسین محبعلی – فرزند علی اصغر
 162. علی رضا نیکان- فرزند اردشیر
 163. محدی حقیقیفرزنده حسین
 164. مهدی سلیمانه نائینی – فرزندمحمود
 165. پیام میرزائی- فرزند علیرضا
 166. میثم رابعی – فرزند علیاکبر
 167. یاشار وفائی – فرزند پرویز
 168. سید غلام رضا موسوی حصارلو – فرزند اشرف
 169. خالد عزیززاده – فرزند محمد امین
 170. افسانه یونسی-فرزند مظفر
 171. فائزه خان جان خان –فرزند بهروز
 172. افسانه محمدی -
 173. حسین نخل کش – فرزنده
 174. ناصر شیخی کوهساره –
 175. علیرضا شهرابی فر هانی – فرزند
 176. مهدی شایان جزی- فرزند محمد حسین
 177. زهره یحییء – فرزند عیسی
 178. سهراب وحیدی -
 179. پیام امینی – فرزند
 180. وحید فخیم قنبر نژاد – فرزند علی
 181. علی فخیم قنبر نژاد - فرزند
 182. حسین زینالی فر خانقا سفعلی – فرزند علی
 183. محمد رضا هادی – فرزند محمد حسن
 184. محمد یوسفی –فرزند
 185. مریم شایسته- فرزند
 186. سید غلام رضا انوشه – فرزند سید محمد مراد
 187. مسعود حیدری –
 188. علی علیخانی –
 189. سجاد شهرکی –
 190. یوسف اجمالی –
 191. مصطفی محمد علیخانی –فرزند باقر
 192. فرید فشنکچی –فرزند جواد
 193. منیر دارائی –
 194. رسول شمعی –
 195. ملیحه شمعی – فرزند رسول
 196. کریم جو هری –
 197. داود توانگر رنجبر –
 198. صمد هاد لو-
 199. مریم عبدی-
 200. حمید الکائی –
 201. زهرا شاه محمدی –فرزند
 202. محسن مسعودی – فرزند
 203. فاطمه صابری –فرزند جعفر
 204. روزا خانجان خان –فرزند بهروز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین